Couvent du Franciscan

Voorwaarden

In overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de identificatiegegevens van het bedrijf dat eigenaar is van het domein “hotel-franciscain.net” onderworpen aan tracking:

Bedrijfsnaam: Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL
SIRET-nummer: 32612702400015
Hoofdkantoor: 18 rue du faubourg de Pierre – 67000 Straatsburg
Telefoon: 03 88 32 93 93
E-mailadres: info@hotel-franciscain.com
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de diensten, inhoud, links en hyperteksten die op deze website zijn opgenomen. “Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL” is niet verantwoordelijk voor het onwettige gebruik door derden van het bovengenoemde materiaal.
Noch “Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL” noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze site kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, kosten, verliezen of directe verantwoordelijkheden of indirecte of bestraffende onvoorziene omstandigheden die kunnen optreden als gevolg van de toegang tot of gebruik van deze site.

“Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL” garandeert niet de juistheid van de informatie op deze site. Aan de andere kant is “Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL” niet verantwoordelijk voor enige schade of virussen die uw computer of enig ander apparaat van u kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van materiaal van deze site.

Copyright

Al het audiovisuele materiaal, geregistreerde handelsmerken of elk element dat onder intellectuele of industriële eigendom valt op deze site is eigendom van “Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL” of beschikt over voldoende rechten om het te gebruiken. Reproductie van dit materiaal is alleen toegestaan ​​voor persoonlijk gebruik; elke wijziging, reproductie, aanpassing, verhuur, uitlening, verzending of enige andere verspreiding, zelfs gedeeltelijk, zonder toestemming, blijft verboden.

Privacybeleid

“Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL” informeert u dat alle persoonlijke gegevens die via welk formulier dan ook op deze website worden ontvangen, strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacy- en veiligheidsbeleid van de entiteit en met de wet Computers en Vrijheid. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand, geregistreerd bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden. Het hoofddoel van de oprichting, het bestaan ​​of het onderhoud ervan is de verwerking van persoonsgegevens voor het beheer van accommodatiereserveringen die via deze website zijn gemaakt of voor het verzenden van promotionele communicatie. De ontvangers van deze informatie zijn alle gehechte personen, geregistreerde personen, houders of medewerkers van alle afdelingen en geassocieerde entiteiten waarin de entiteit is georganiseerd, evenals de officiële instellingen die de overdracht wettelijk vereisen. Door dit formulier te verzenden, geeft de afzender toestemming voor de geautomatiseerde en gedocumenteerde verwerking van de gegevens opgenomen in onze database. We informeren u dat we uw persoonlijke gegevens kunnen delen met derden en dat zij per e-mail contact met u kunnen opnemen voor zaken die verband houden met uw verblijf, bijvoorbeeld om te informeren naar uw tevredenheid of om opmerkingen te krijgen over uw ervaring in het hotel. “Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL” informeert u dat u te allen tijde het recht heeft op toegang, rectificatie of verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om elke wijziging of verandering die zich in uw gegevens voordoet, mee te delen. Om deze rechten uit te oefenen of voor enige informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@hotel-franciscain.com

Ombudsman

Na contact te hebben opgenomen met de klachtenafdeling van Hôtel Le Vaillant, 7 rue Ignace Spies – Place de la République – 67600 Sélestat – Frankrijk, en indien er binnen een maand geen bevredigend antwoord is, kan de klant zich wenden tot de Ombudsman voor Toerisme en Reizen, waarvan de contactgegevens en de procedures hiervoor beschikbaar zijn op zijn website: http://www.mtv.travel

Geschillen

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen, deelt Hôtel Le Vaillant u mee dat Gebruikers die in de Europese Unie verblijven, zich in geval van een geschil kunnen wenden tot het door de Europese Commissie ontwikkelde “Online Geschillenbeslechtingsplatform”, om te trachten elk geschil dat voortvloeit uit de levering van diensten door Hôtel Le Vaillant in der minne te schikken. Om toegang te krijgen tot het “Online Geschillenbeslechtingsplatform”, kunt u dat doen via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

Koud bellen

Consumenten die niet het onderwerp willen zijn van commerciële telefonische colportage, kunnen zich gratis inschrijven op een oppositielijst tegen telefonische colportage. Voor meer informatie: Bloctel