Couvent du Franciscan

Disclaimer

In overeenstemming met de wet nr. 2004-575 van 21 juni in de Confiance in de digitale economie, worden blootgesteld aan de identificatiegegevens van het bedrijf eigenaar van het domein “hotel-franciscain.net” volgen:
Bedrijfsnaam:  Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL CIF:  32612702400015 Maatschappelijke zetel: 18 rue du faubourg de Pierre – 67000 Strasbourg Telefoon: 03 88 32 93 93 E-mail:  info@hotel-franciscain.com De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de diensten, inhoud, links en hypertext op deze website.  Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL  is niet verantwoordelijk voor het onwettige gebruik dat derden van het materiaal maken. Noch  Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL noch een andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zijn in geen geval aansprakelijk voor schade, kosten, verliezen of directe verantwoordelijkheden, noch voor indirecte of punitieve schade die uit de toegang tot of het gebruik van deze website kunnen voortvloeien.
  Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL garandeert de juistheid van het materiaal op deze website niet. Bovendien is  Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL niet verantwoordelijk voor schade of virussen die uw computer of andere eigendommen van u kunnen infecteren als gevolg van het gebruik of de toegang tot downloads van materiaal op het internet.

Auteursrecht

Alle audiovisueel materialen, handelsmerken of enige andere element onderworpen aan intellectuele of industriële eigendom op deze website zijn het eigendom van  Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL of  beschikt over voldoende rechten voor het gebruik ervan. De reproductie van genoemd materiaal is alleen toegestaan als het alleen voor persoonlijk gebruik is en elke wijziging, kopie, verhuur, bruikleen, transmissie en ongeoorloofde verspreiding ervan is verboden.

Privacy

 Hotel Au Couvent Du Franciscain, SARL informeert u dat alle persoonlijke gegevens die via enige vorm van deze website worden ontvangen, strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacy- en beveiligingsbeleid van de entiteit, alsook met de organieke wet 15/1999 van 13 december, betreffende de Bescherming van Persoonlijke Gegevens. Die gegevens worden opgenomen in een bestand dat is geregistreerd in het algemene register van het gegevensbeschermingsagentschap. Het belangrijkste doel van de oprichting, het bestaan en het onderhoud ervan is de verwerking van persoonlijke gegevens om reserveringen van accommodaties die via deze website zijn gemaakt te kunnen beheren, of om promotionele communicatie te verzenden. De ontvangers van de informatie zijn alle aangestelde, geregistreerde eigenaars en medewerkers van alle afdelingen en geassocieerde entiteiten waarin de entiteit is georganiseerd, alsook de officiële instanties die volgens de wet de toewijzing vereisen. Door het verzenden van het formulier geeft de afzender zijn toestemming voor de geautomatiseerde en documentaire verwerking van de gegevens in onze database. Wij informeren u dat wij sommige van uw persoonsgegevens met derden kunnen delen en dat zij contact met u kunnen opnemen per e-mail voor zaken die verband houden met uw verblijf, bijvoorbeeld om uw tevredenheid te kennen of om reacties over uw hotelervaring te verkrijgen. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te annuleren en om elke wijziging of aanpassing die zich in hen voordoet mee te delen. Om dergelijke rechten en eventuele verduidelijkingen uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar:  info@hotel-franciscain.com.